SERVICE TERMS

Điều khoản dịch vụ

Các điều khoản được liệt kê dưới đây gồm việc sử dụng hệ thống, website, thư điện tử và các dịch vụ khác đều được cung cấp bởi công ty TNHH FOIS ( gọi chung là ” công ty chúng tôi.”)
Các doanh nghiệp, cá nhân hay tổ muốn sử dụng dịch vụ bên chúng tôi cần đồng ý với các điều khoản và được bên công ty chúng tôi xác nhận.
Mặt khác, một vài trường hợp sẽ có thỏa thuận cá nhân ngoài những điều khoản chính thức , thì cùng cần được sự đồng ý và xác nhận tuân theo.
Ngoài ra, nếu có sự xung đột giữa thỏa thuận cá nhân và những điều khoản chính thức, thì cần ưu tiên thực hiện những thỏa thuận cá nhân trước, còn đối với những phần khác thì sẽ thực hiện đồng thời những thỏa thuận hay điều khoản về dịch vụ.
Những điều khoản này sẽ được áp dụng cho tất cả các dịch vụ bên chúng tôi, đồng nghĩa với việc khách hàng sử dụng dịch vụ đã đồng ý với các điều khoản này.

Điều khoản 1: Định nghĩa

Các thuật ngữ được sử dụng trong điều khoản được định nghĩa theo như sau đây.

 1. “Quyền sở hữu trí tuệ” bao gồm bản quyền, quyền tác giả, quyền sáng chế, thương hiệu, thiết kế và các quyền sở hữu trí tuệ khác, kể cả những sở hữu trí tuệ đã có hoặc đang được xét duyệt.
 2. “Đăng ký người dùng” nghĩa là một cá nhân hoặc một công ty đã đăng ký sử dụng dịch vụ dựa trên điều khoản thứ 3.
 3. “Dịch vụ chính” công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ về hệ thống, website, thư điện tử, cùng nhiều dịch vụ khác ( bao gồm cả những nội dung dịch vụ được thay đổi vì bất kỳ lý do gì về sau)

Điều khoản 2: Đăng ký

 1. Các doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ bên chúng tôi ( gọi tắt là “người đăng ký”) đồng ý và tuân thủ theo các điều khoản, cùng với việc cung cấp một số thông tin cần thiết do bên chúng tôi chỉ định (gọi tắt là “mục đăng ký”) bằng cách đó khách hàng có thể sử dụng dịch vụ bên chúng tôi.
 2. Theo quy định chung việc đăng ký sử dụng dịch vụ được thực hiện bởi chính nhà điều hành kinh doanh. Việc đăng ký không có giá trị đối với nhà đại diện kinh doanh.
 3. Chúng tôi xem xét bản đăng ký và đánh giá liệu chúng có phù hợp theo điều khoản bên chúng tôi hay không, và sẽ thông báo ngay sau khi có quyết định chính thức.
 4. Công ty chúng tôi sẽ từ chối bản đăng ký nếu quý khách hàng có một trong các trường hợp sau đây:
  1. Xác định có nguy cơ vi phạm điều khoản
  2. Khi một phần hoặc tất cả các thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi là sai hoặc từ chối cung cấp
  3. Là khách hàng đã từng đăng ký dịch vụ
  4. Ngoài ra, xác định rằng đăng ký là không phù hợp

Điều khoản 3: Chi phí

Chi phí được tính toán dựa trên nội dung dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.

 1. Theo quy định về thanh toán chi phí, quý khách hàng đã đăng ký sẽ tiến hành thanh toán chi phí theo như nội dung dịch vụ đã đăng ký. Thời hạn và phương thức thanh toán thực hiện trước ngày đáo hạn.
 2. Nội dung dịch vụ có thể được sửa đổi, cái tiến, bổ sung, mở rộng chức năng hoặc cải thiện chất lượng ( nâng cấp phiên bản), và theo biến động về cơ sở hạ tầng hoặc thay đổi trong các điều kiện xã hội nên chi phí sẽ thay đổi
 3. Theo nguyên tắc chung, việc sửa đổi các quy tắc tỷ lệ khác với nâng cấp phiên bản sẽ không áp dụng cho các chi phí đã trả.
  Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu một sự kiện cực kỳ khó khăn xảy ra.
 4. Người dùng đã đăng ký sử dụng phiên bản mới sẽ tuân thủ các quy tắc định giá cho phiên bản mới.
  Nếu người dùng đã đăng ký sử dụng phiên bản mới trong khoảng thời gian khi sử dụng lệ phí đã được thanh toán, sự khác biệt sẽ được giải quyết.
 5. Khi sử dụng dịch vụ này, người dùng đã đăng ký sẽ nhận được dịch vụ theo chi phí và nếu cần thêm chức năng và khả năng xử lý, các thủ tục và chi phí bổ sung sẽ được yêu cầu.
 6. Kể cả khi hủy dịch vụ, chúng tôi sẽ không hoàn trả bất kỳ chi phí phải trả nào, kể cả trường hợp hủy ở giữa chừng.
 7. Trường hợp khách hàng muốn kết thúc dịch vụ, vui lòng thông báo cho chúng tôi vào cuối tháng trước khi kết thúc sử dụng. Nếu không có yêu cầu từ cả hai bên, hợp đồng vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện.
 8. Trường hợp người dùng đăng ký đã ký nhưng không tiến hành thanh toán trong vòng 2 tuần theo như hợp đồng, chúng tôi sẽ tính từ ngày sau ngày thanh toán cho đến ngày trước ngày thanh toán theo tỷ lệ 14.6%/ năm được thêm vào.

Điều khoản 4: Thay đổi thông tin đăng ký

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về các mục đã đăng ký, người đã đăng ký sẽ trao đổi liên lạc với chúng tôi, đồng thời gửi sớm các tài liệu được chỉ định bởi chúng tôi để tiến hành thay đổi.

Điều khoản 5: Các biện pháp phòng ngừa liên quan đến cài đặt

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về các mục đã đăng ký, người đã đăng ký sẽ trao đổi liên lạc với chúng tôi, đồng thời gửi sớm các tài liệu được chỉ định bởi chúng tôi để tiến hành thay đổi.

Điều khoản 6: Lưu ý khi sử dụng dịch vụ

 1. Người dùng đã đăng ký có thể sử dụng dịch vụ này theo phương pháp do chúng tôi chỉ định trong phạm vi của hợp đồng miễn là nó được đăng ký hợp lệ.
 2. Đăng ký dịch vụ không có mắc phải các trường hợp nào dưới đây
  1. Hành vi vi phạm pháp luật hoặc nội quy của công ty chúng tôi hoặc nhóm ngành mà người dùng đã đăng ký thuộc về
  2. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền chân dung, quyền riêng tư, danh dự, quyền hoặc lợi ích khác của công ty chúng tôi hoặc người dùng khác của dịch vụ này hoặc bên thứ ba
  3. Hành vi liên quan đến hành vi tội phạm hoặc hành vi vi phạm trật tự và đạo đức công cộng
  4. Hành vi truyền thông tin bao gồm virus máy tính và các chương trình máy tính có hại khác
  5. Hành động làm sai lệch thông tin và chức năng có sẵn cho dịch vụ này
  6. Hành vi có thể can thiệp vào hoạt động của dịch vụ này bởi công ty chúng tôi
  7. Khi dịch vụ vượt quá hoặc được đánh giá là vượt quá chức năng và khả năng xử lý của dịch vụ này
  8. Các hành vi khác vi phạm các Điều khoản này hoặc chúng tôi xác định là không phù hợp
 3. Nếu chúng tôi xác định rằng hành động của người dùng đã đăng ký thuộc bất kỳ mục nào trong đoạn trước hoặc nếu có khả năng nó có thể thuộc bất kỳ mục nào trước đó, chúng tôi có thể thực hiện đăng ký, hủy hợp đồng, hủy bỏ hoặc hủy bỏ hợp đồng đình chỉ sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng đã đăng ký bằng các biện pháp được chúng tôi thực hiện dựa trên phần này.

Điều khoản 7: Quản lý mật khẩu và ID người dùng

 1. Người dùng đã đăng ký có trách nhiệm tự quản lý và lưu trữ mật khẩu và ID người dùng và không để các bên thứ ba sử dụng, cho mượn, chuyển nhượng, thay đổi tên hoặc bán.
 2. Người dùng đã đăng ký chịu trách nhiệm về các thiệt hại do không đủ quản lý mật khẩu hoặc ID người dùng, lỗi sử dụng, sử dụng bởi bên thứ ba.., chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
 3. Nếu mật khẩu hoặc ID người dùng bị phát hiện hay bị đánh cắp hoặc sử dụng bởi bên thứ ba, người dùng đã đăng ký hãy thông báo ngay cho chúng tôi về thực tế đó và làm theo hướng dẫn từ chúng tôi.
 4. Chúng tôi cung cấp số lượng ID và mật khẩu tùy thuộc vào gói dịch vụ.
 5. Một user ID và chỉ được sử dụng bởi một người dùng.
 6. Nếu người dùng đã đăng ký không thể hoạt động theo các điều khoản 4 và 5 phía trên, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động ổn định của dịch vụ này, vì vậy hãy chắc chắn nhận được tư vấn và hướng dẫn trước từ chúng tôi.
  Nếu người dùng đã đăng ký hoạt động vi phạm điều khoản này và gây thiệt hại cho công ty của chúng tôi hoặc người dùng đã đăng ký sử dụng dịch vụ này hoặc bên thứ ba, người dùng đã đăng ký vi phạm sẽ chịu trách nhiệm hoặc chịu mọi trách nhiệm.

Điều khoản 8: Tạm ngưng hoặc đình chỉ dịch vụ

 1. Trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây, chúng tôi có thể đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo trước cho người dùng đã đăng ký
  1. Khi công việc kiểm tra hoặc bảo trì hệ thống máy tính liên quan đến dịch vụ này được thực hiện thường xuyên hoặc khẩn cấp
  2. Khi máy tính, đường dây liên lạc, vv dừng lại do tai nạn
  3. Nếu dịch vụ không thể được vận hành do bất khả kháng như hỏa hoạn, mất điện hoặc thiên tai.
  4. Khi hoạt động của dịch vụ này bị cản trở bởi một trở ngại không lường trước được, hoặc khi chúng tôi đánh giá rằng có một trở ngại
  5. Khi hoạt động của dịch vụ này bị cản trở bởi sơ suất hoặc ý định của người dùng đã đăng ký hoặc bên thứ ba hoặc khi chúng tôi đánh giá rằng có một trở ngại.
  6. Ngoài ra, khi công ty chúng tôi đánh giá rằng việc dừng hoặc gián đoạn là cần thiết.
 2. Bên chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thiệt hại gây ra cho người dùng đã đăng ký dựa trên các biện pháp mà công ty chúng tôi thực hiện dựa trên đoạn trước.

Điều khoản 9: Quyền lợi sở hữu

 1. Tất cả các quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dịch vụ này thuộc về chúng tôi hoặc thuộc về bên được chúng tôi cấp phép cho. Giấy phép sử dụng dịch vụ này dựa trên đăng ký được quy định trong thỏa thuận này, nó không có nghĩa là giấy phép về quyền sở hữu trí tuệ thuộc riêng về bên chúng tôi cấp phép.

Điều khoản 10: Hủy bỏ, hủy đăng ký

 1. Nếu người dùng đã đăng ký rơi vào bất kỳ lý do nào sau đây cho bất kỳ mục nào sau đây, chúng tôi tạm thời tạm dừng sử dụng dịch vụ này cho người dùng đã đăng ký mà không thông báo hoặc thông báo trước hoặc với tư cách là người dùng đã đăng ký Bạn có thể hủy đăng ký của bạn.
  1. Vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận
  2. Khi phát hiện ra thông tin đã đăng ký chứa thông tin sai lệch
  3. Khi sử dụng hoặc cố gắng sử dụng dịch vụ này cho mục đích hoặc phương pháp có thể gây thiệt hại cho chúng tôi hoặc người dùng đã đăng ký hoặc bên thứ ba
  4. Khi hoạt động của dịch vụ này bị xáo trộn bởi bất kỳ phương tiện
  5. Nếu bạn cố gắng vận hành hoặc thực hiện các hoạt động vượt quá chức năng và khả năng xử lý được chỉ định trong dịch vụ này
  6. Ngoài ra, nếu chúng tôi xác định rằng việc tiếp tục gia hạn người dùng đã đăng ký là không phù hợp
 2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng đã đăng ký bởi các hành động được thực hiện phần trên.
 3. Người dùng đã đăng ký có thể hủy đăng ký với tư cách là người dùng đã đăng ký bằng cách thông báo cho chúng tôi và phương án do chúng tôi chỉ định và tiến hành thủ tục.
 4. Thông báo yêu cầu hủy bỏ từ một người dùng đã đăng ký và thủ tục cho công ty của chúng tôi vào cuối tháng trước khi kết thúc sử dụng.
 5. Nếu đăng ký của người dùng đã đăng ký bị hủy theo phần này, người dùng đã đăng ký sẽ trả lại, vứt bỏ hoặc vứt bỏ phần mềm, hướng dẫn sử dụng và các mục khác liên quan đến dịch vụ này do chúng tôi cung cấp dựa trên hướng dẫn của chúng tôi.

Điều khoản 11: Từ chối, miễn trừ trách nhiệm bảo hành

 1. Người dùng đã đăng ký sẽ điều tra xem việc sử dụng dịch vụ này có vi phạm luật pháp và quy định áp dụng cho người dùng đã đăng ký hay không, quy tắc nội bộ của các nhóm ngành, v.v. dựa trên trách nhiệm và chi phí của họ, và chúng tôi sẽ đăng ký Không có gì đảm bảo rằng việc người dùng sử dụng dịch vụ này sẽ tuân thủ luật pháp và quy định áp dụng cho người dùng đã đăng ký và các quy tắc nội bộ của các nhóm ngành.
 2. Nếu người dùng đã đăng ký thực hiện thao tác hoặc xử lý không đúng với dịch vụ này, có thể xảy ra sự cố trong máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu của người dùng đã đăng ký. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra bởi những khiếm khuyết này.
 3. Chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu của hệ thống này một cách thường xuyên và khẩn cấp, nhưng chúng tôi không đảm bảo sao lưu dữ liệu hoặc thời gian lưu trữ dữ liệu theo thời gian hoặc định dạng phù hợp với doanh nghiệp hoặc tiêu chuẩn của từng người dùng đã đăng ký. Sao lưu và lưu trữ dữ liệu theo tiêu chuẩn hoặc kinh doanh của người dùng đã đăng ký sẽ do người dùng đã đăng ký tự chịu rủi ro.
 4. Nếu có sự cố với dịch vụ này và nó gây rắc rối hoặc thiệt hại cho người dùng đã đăng ký, chúng tôi sẽ giới hạn trách nhiệm đối với phí sử dụng trong tối đa 3 tháng và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm thêm.

Điều khoản 12: Bảo mật

 1. Trong thỏa thuận này, “thông tin bí mật” có nghĩa là công nghệ liên quan đến bên kia mà công ty hoặc người dùng đã đăng ký của chúng tôi đã cung cấp hoặc tiết lộ bởi bên kia bằng văn bản, bằng lời nói hoặc phương tiện ghi âm, v.v., hoặc có thể biết liên quan đến thỏa thuận này hoặc dịch vụ này. , Tất cả thông tin liên quan đến bán hàng, hoạt động, tài chính hoặc tổ chức. Tuy nhiên, (1) một cái gì đó đã được biết đến công khai hoặc đã biết khi nó được cung cấp hoặc tiết lộ bởi bên kia, hoặc khi nó được biết, (2) được cung cấp hoặc tiết lộ hoặc biết bởi bên kia Sau đó, nó được biết đến công khai vì những lý do không thể quy cho trách nhiệm của mình, (3) có được một cách hợp pháp mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ bên thứ ba nào có thẩm quyền cung cấp hoặc tiết lộ và (4) thông tin bí mật. Những người được phát triển độc lập mà không có (5) những người được bên kia xác nhận bằng văn bản rằng không yêu cầu bảo mật sẽ bị loại trừ khỏi thông tin bí mật.
 2. Công ty của chúng tôi và người dùng đã đăng ký sẽ chỉ sử dụng thông tin bí mật cho mục đích của dịch vụ này và sẽ không cung cấp, tiết lộ hoặc rò rỉ thông tin bí mật của bên kia cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.
 3. Mặc dù các quy định của khoản 2, công ty và người dùng đã đăng ký của chúng tôi có thể tiết lộ thông tin bí mật dựa trên đơn đặt hàng, yêu cầu hoặc yêu cầu với lực lượng của pháp luật, tòa án hoặc cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, nếu có một đơn đặt hàng, yêu cầu hoặc yêu cầu như vậy, bạn phải kịp thời thông báo cho bên kia về hiệu lực đó.
 4. Khi sao chép tài liệu có chứa thông tin bí mật hoặc phương tiện ghi từ tính, v.v., Công ty và người dùng đã đăng ký phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia và kiểm soát chặt chẽ việc sao chép theo đoạn 2. Phải được thực hiện.
 5. Công ty của chúng tôi và người dùng đã đăng ký, bất cứ khi nào được yêu cầu bởi bên kia, không chậm trễ, theo hướng dẫn của bên kia, Thông tin bí mật, tài liệu và phương tiện ghi khác có chứa hoặc chứa thông tin bí mật và tất cả các bản sao của chúng phải được trả lại hoặc hủy.
 6. Người dùng đã đăng ký tạo tài liệu thống kê bằng cách thực hiện xử lý như phân tích và xử lý dựa trên thông tin mà công ty chúng tôi tổng hợp từ người dùng đã đăng ký và chúng tôi sẽ sử dụng các tài liệu thống kê này để phát triển dịch vụ mới, nghiên cứu tiếp thị, v.v. Bạn đồng ý trước để sử dụng và cung cấp cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Trong trường hợp này, khi tạo dữ liệu thống kê, chúng tôi sẽ cẩn thận không xác định người dùng đã đăng ký cá nhân trên dữ liệu.
 7. Ngoài các quy định trong phần này, chúng tôi sẽ xử lý thông tin bí mật của người dùng đã đăng ký theo chính sách bảo mật. Nếu các điều khoản của thỏa thuận này khác với nội dung của chính sách quyền riêng tư, nội dung của chính sách quyền riêng tư sẽ được ưu tiên và có hiệu lực.

Điều khoản 13: Chính sách thay đổi thỏa thuận

 1. Công ty chúng tôi sẽ có thể tự do thay đổi thỏa thuận này (bao gồm các quy tắc và quy định liên quan đến dịch vụ này. Điều tương tự sẽ được áp dụng trong bài viết dưới đây) hoặc nội dung của dịch vụ này.
 2. Khi nội dung của thỏa thuận này hoặc dịch vụ này bị thay đổi, người dùng đã đăng ký sẽ được thông báo về sự thay đổi và sau khi thông báo về nội dung đã thay đổi, người dùng đã đăng ký sử dụng dịch vụ này hoặc đăng ký trong khoảng thời gian do công ty chúng tôi chỉ định. Nếu thủ tục hủy bỏ không được thực hiện, người dùng đã đăng ký được coi là đã đồng ý với những thay đổi trong thỏa thuận này hoặc nội dung của dịch vụ này.

Điều khoản 14: Giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại

 1. Người dùng đã đăng ký phải bồi thường cho chúng tôi về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho chúng tôi bằng cách vi phạm thỏa thuận này hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này.

Điều khoản 15: Gia hạn hợp đồng

 1. Hợp đồng sử dụng sẽ vẫn có hiệu lực giữa chúng tôi và người dùng đã đăng ký kể từ ngày đăng ký của người dùng đã đăng ký dựa trên điều khoản 2 cho đến ngày hủy đăng ký của người dùng đã đăng ký.
 2. Tuy nhiên, khoản 5, điều 3 khoản 6, điều 2 khoản 7, điều 2 khoản 8, khoản 9, điều 2 khoản 10, khoản 11, 12, 14, điều 2 khoảng 15 và khoản 16, 17 sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả sau khi chấm dứt hợp đồng sử dụng.

Điều khoản 16: Luật điều chỉnh và tòa án phán quyết

 1. Luật điều chỉnh của thỏa thuận này sẽ là luật của Nhật Bản và đối với mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, Tòa án quận Nagoya sẽ là tòa án độc quyền xét xử sơ thẩm.

Điều khoản 17: Tư vấn giải quyết

 1. Công ty và người dùng đã đăng ký sẽ giải quyết kịp thời mọi vấn đề không được quy định trong thỏa thuận này hoặc mọi nghi ngờ về việc giải thích thỏa thuận này thông qua các cuộc thảo luận theo nguyên tắc thiện chí.

Điều khoản 18: Xử lý các mục đăng ký

 1. Chúng tôi xử lý các mục đã đăng ký và thông tin khách hàng khác của người dùng đã đăng ký theo chính sách bảo mật của chúng tôi và người dùng đã đăng ký đồng ý xử lý trước.