PORTFOLIO

Giới thiệu dự án

SHIMIZUKAI,Inc RECRUIT SITE

SHIMIZUKAI,Inc RECRUIT SITE

Web Doanh nghiệp

SHIMIZUKAI,Inc RECRUIT SITE

Chúng tôi đã tạo ra một trang web tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp cho “Tập đoàn y tế Shimizukai Việt Nam”. Trang web giới thiệu các buổi hội thảo, nội dung dịch vụ, chính sách giáo dục … cho các bạn sinh viên điều dưỡng người Việt Nam đang xem xét trương chình EPA.
CLIENT
SHIMIZUKAI,Inc RECRUIT SITE
TYPE
  • Web Doanh nghiệp
  • Web hải ngoại
  • Y tế / Hộ lý
  • Nhân sự / Tuyển dụng
LINK

Liên hệ